Elektronski kanali

Jednostavna i sigurna provedba poslovnih operacija domaćeg i međunarodnog bankarstva putem UniCredit Bank aplikacija za internet bankarstvo.

Internet bankarstvo (e-ba Plus) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode, ostvariti uvid u informacije o kreditima, dokumentarnom poslovanju, transakcijama na prodajnim mjestima trgovaca (EFT POS terminalima) i business karticama.

Korištenjem e-ba Plus ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga e-ba Plus je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Iskoristite sva rješenja posljednje tehnologije i ugovorite e-ba Plus u dogovoru sa Vašim voditeljem poslovnog odnosa/bankarom za poduzetničko bankarstvo.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem.

 

NOVA FUNKCIONALNOST e-ba Plus - PLAĆE/OTPLATE KREDITA

Nova verzija e-ba Plus aplikacije donosi novu funkcionalnost pod nazivom „PLAĆE/OTPLATE KREDITA“. 

Unutar navedene opcije klijenti su u mogućnosti samostalno inicirati isplatu plaće/otplate kredita bez dostavljanja spiskova na obradu u banku

Iniciranje/obrada predmetne transakcije se sastoji od:

  • unosa detalja naloga pokrića koji se provodi sa računa pravne osobe u korist prolaznog računa banke za plaću odnosno otplatu kredita i to u ukupnom iznosu svih pojedinačnih plaća/otplata kredita;
  • spiska djelatnika kojima se treba isplatiti plaća/otplata kredita sa pojedinačnim detaljima o svakom primatelju i to: ime i prezime zaposlenika, broj računa (kod plaće: transakcijski broj računa djelatnika tj. 338...; kod otplate kredita CORE br. računa za otplatu kredita), iznos u KM, svrha doznake (tj. opis uz predmetnu transakciju) & Vrsta uplate (Redovno, Povremeno ili Ostalo).


Internet bankarstvo (HALCOM) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode i obavljati transakcije domaćeg/međunarodnog platnog prometa sa računa otvorenim u drugim Bankama u BiH koji su pridruženi u sustavu HALCOM internet bankarstva. 

Korištenjem HALCOM aplikacije ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga HALCOM je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem. 

Dostupne verzije HALCOM-a
  • Hal E-Bank/Corporate je višekorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena istovremenom radu na više računala vezanih u lokalnu mrežu.
  • Hal E-Bank/Personal je jednokorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena za rad na jednom računalu.
  • Hal E-Bank/Web je dopunsko rješenje osnovnim rješenjima Hal E-Bank/Personal i Hal E-Bank/Corporate. Koristi se za praćenje platnog prometa bez klijentovog programa, ili za pripremu i potpisivanje naloga i paketa sa različitih lokacija.
  • Hal E-Bank/B2B je višekorisnička verzija gdje se pomoću dodatnih aplikacija vrše automatski sustavi, koji unose naloge prema banci, pokupe prometne stavke i izvode, stave podatke u bazu i urade izvoz podataka u pozadinski informacijski sustav poduzeća.


European Gate – Vaša vrata prema Europi!


European Gate vrsta internet bankarstva odnosno sustava koji omogućuje velikim prekograničnim kompanijama obavljanje platnog prometa u ime i za račun podružnica koje posluju u 17 europskih zemalja gdje UniCredit grupa ima svoje Banke članice.

Izazov  Rješenje  EuropeanGate podržava 

Širenjem na inozemna tržišta  pojavljuje se potreba kontroliranja/upravljanja sa podružnicama u inozemstvu

 Centralizirano upravljanje transakcijama (payment factory)

DA

 Centralizirano upravljanje transakcijama zahtijeva više posebnih kanala povezivanja s Bankom/zemljom

 Jedan kanal povezivanja s Bankom za sve  zemlje

DA

  Svaka zemlja ima svoj vlastiti format platnog naloga

 Banka je u mogućnosti konvertirati i procesuirati  svaki format platnog naloga DA

   Različiti bankovni računi zahtijevaju pojedinačni proces autorizacije na strani klijenta

  Samo jedan proces autorizacije, jednostavne procedure i podrška korisnicima za sve zemlje

DA

UPUTE ZA RAD-plaće/otplate kredita putem e-ba Plus aplikacije
B2B nova funkcionalnost


Sigurnost uvijek na prvom mjestu!

Svaki platni nalog Internet bankarstva, osim uz USB Key ili smart karticu, od sada možete dodatno autorizirati i korištenjem m-token e-ba Plus aplikacije!

Aplikacija se instalira na mobilnom uređaju korisnika, a za cilj ima generiranje 6-znamenkastog koda/ključa koji predstavlja dodatni vid autorizacije prilikom slanja naloga putem e-ba Plus usluge.

1. Skeniraj QR code i preuzmi m-token e-ba Plus aplikaciju

2. Ugovorite uslugu kod vašeg Voditelja poslovnog odnosa/Bankara za poduzetničko bankarstvo

3. Aktivirajte uslugu uz pomoć dobivenih kodova 

Android

iOS

E-ba Plus - nove funkcionalnosti signergy (google chrome)

Trenutno pristup u aplikaciju e-ba Plus obavlja se putem Internet Explorer web preglednika koji aktivira JAVA applet i osigurava pristup samoj aplikaciji. Nova verzija e-ba Plus aplikacije osigurala je dodatno podršku odnosno omogućila pristup/korištenje aplikacije i kroz Google chrome preglednik. Da bi se mogla koristiti e-ba Plus aplikacija kroz Google chrome potrebno je osigurati na računalu korisnika instalaciju dodatne aplikativne programske podrške tzv. Signergy aplikacije.

Sami proces instalacije Signergy aplikacije je brz i vrlo jednostavan, a predmetnu aplikaciju možete preuzeti ispod.

Napomena: Za pristup e-ba Plus putem Google chrome preglednika potrebno je isključivo koristiti sljedeći posebno kreirani link https://ebaplus.unicreditbank.ba/ebaPlus/, a isti možete pronaći na početnoj stranici, odjeljak pod nazivom „Prijava u internet bankarstvo“).

Korisnici koji će i dalje nastaviti koristiti aplikaciju putem Internet explorer preglednika nemaju nikakvih izmjena i nastavljaju se koristiti dosadašnjim link-om https://www.unicreditbank.ba/ebaPlus/

Instalacija programa

ASSECO_SIGNERGY_UNICREDIT_INSTALLER EXE 53 MB Instaliraj
ACTIVCLIENT 7.1.0 X64 FIX168 EXE 28 MB Instaliraj
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X64_BIN ZIP 4 MB Instaliraj
E-BAPLUS SCMANAGEMENT_V6.3.1_X86_BIN ZIP 3 MB Instaliraj
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X32-8.3.MSI ZIP 21 MB Instaliraj
SAFENETAUTHENTICATIONCLIENT-8-X64-8.3.MSI ZIP 33 MB Instaliraj

Primjeri popunjenih dokumenata za import plaća/otplata kredita

PRIMJER EXCEL PLAĆA XLS 9 kB PREUZMI
PRIMJER EXCEL OTPLATA KREDITA XLS 9 kB PREUZMI
PRIMJER XML PLAĆA XML 1 kB PREUZMI
PRIMJER XML OTPLATA KREDITA XML 1 kB PREUZMI
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo