Elektronski kanali

Jednostavna i sigurna provedba poslovnih operacija domaćeg i međunarodnog bankarstva putem UniCredit Bank aplikacija za internet bankarstvo.


Internet bankarstvo (e-ba Plus) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode, ostvariti uvid u informacije o kreditima, dokumentarnom poslovanju, transakcijama na prodajnim mjestima trgovaca (EFT POS terminalima) i business karticama.

Korištenjem e-ba Plus ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga e-ba Plus je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Iskoristite sva rješenja posljednje tehnologije i ugovorite e-ba Plus u dogovoru sa Vašim voditeljem poslovnog odnosa/bankarom za poduzetničko bankarstvo.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem.


Internet bankarstvo (HALCOM) Vam omogućuje efikasno upravljanje Vašim novcem zahvaljujući Banci dostupnoj 24 sata dnevno.

Jednostavno i u svakom momentu možete pristupiti stanju i prometu po računima te obavljati transakcije domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Pored navedenog u mogućnosti ste izvršiti konverziju novca, primati izvode i obavljati transakcije domaćeg/međunarodnog platnog prometa sa računa otvorenim u drugim Bankama u BiH koji su pridruženi u sustavu HALCOM internet bankarstva. 

Korištenjem HALCOM aplikacije ostvarujete uštedu na naknadama za naloge u domaćem i međunarodnom prometu, jer su naknade za transakcije obavljene putem aplikacije povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Dostupna su različita ovlaštenja koja možete ugovoriti za svoje zaposlenike ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar kompanije.

Usluga HALCOM je dizajnirana kako bi osigurala maksimalnu efikasnost i optimizirala poslovanje u skladu sa zahtjevima Vaše kompanije. Upotrebom najnovije tehnologije/uređaja (smart kartica ili USBKey) osiguran je brz i siguran pristup aplikaciji.

Uživajte u slobodi obrade transakcija sa samo nekoliko klikova mišem. 

Dostupne verzije HALCOM-a
  • Hal E-Bank/Corporate je višekorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena istovremenom radu na više računala vezanih u lokalnu mrežu.
  • Hal E-Bank/Personal je jednokorisnička verzija programa za internet bankarstvo namijenjena za rad na jednom računalu.
  • Hal E-Bank/Web je dopunsko rješenje osnovnim rješenjima Hal E-Bank/Personal i Hal E-Bank/Corporate. Koristi se za praćenje platnog prometa bez klijentovog programa, ili za pripremu i potpisivanje naloga i paketa sa različitih lokacija.
  • Hal E-Bank/B2B je višekorisnička verzija gdje se pomoću dodatnih aplikacija vrše automatski sustavi, koji unose naloge prema banci, pokupe prometne stavke i izvode, stave podatke u bazu i urade izvoz podataka u pozadinski informacijski sustav poduzeća.


European Gate – Vaša vrata prema Europi!


European Gate vrsta internet bankarstva odnosno sustava koji omogućuje velikim prekograničnim kompanijama obavljanje platnog prometa u ime i za račun podružnica koje posluju u 17 europskih zemalja gdje UniCredit grupa ima svoje Banke članice.

Izazov  Rješenje  EuropeanGate podržava 

Širenjem na inozemna tržišta  pojavljuje se potreba kontroliranja/upravljanja sa podružnicama u inozemstvu

 Centralizirano upravljanje transakcijama (payment factory)

DA

 Centralizirano upravljanje transakcijama zahtijeva više posebnih kanala povezivanja s Bankom/zemljom

 Jedan kanal povezivanja s Bankom za sve  zemlje

DA

  Svaka zemlja ima svoj vlastiti format platnog naloga

 Banka je u mogućnosti konvertirati i procesuirati  svaki format platnog naloga DA

   Različiti bankovni računi zahtijevaju pojedinačni proces autorizacije na strani klijenta

  Samo jedan proces autorizacije, jednostavne procedure i podrška korisnicima za sve zemlje

DA


Sigurnost uvijek na prvom mjestu!

Svaki platni nalog Internet bankarstva, osim uz USB Key ili smart karticu, od sada možete dodatno autorizirati i korištenjem m-token e-ba Plus aplikacije!

Aplikacija se instalira na mobilnom uređaju korisnika, a za cilj ima generiranje 6-znamenkastog koda/ključa koji predstavlja dodatni vid autorizacije prilikom slanja naloga putem e-ba Plus usluge.

1. Skeniraj QR code i preuzmi m-token e-ba Plus aplikaciju

2. Ugovorite uslugu kod vašeg Voditelja poslovnog odnosa/Bankara za poduzetničko bankarstvo

3. Aktivirajte uslugu uz pomoć dobivenih kodova 

Android

iOS

Instalacija programa

ASSECO_SIGNERGY_INSTALLER_V3.15.002.1_BIN ZIP 71 MB Instaliraj
ACTIVCLIENT 7.1.0 X64 FIX168 EXE 28 MB Instaliraj
Spinning wheel animation

Loading