UniCredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar  
Rješenje registarskog suda u Mostaru, broj: U/I-1254/92 dana 30.11.1992  
ID broj: 4227162980008  

Info telefon: 080 081 051
Tel. centrala: + 387 (0) 36 312 112  
Fax: +387 (0) 36 356 227  

e-mail: info@unicreditgroup.ba
http://www.unicredit.ba


Račun otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine: 3380000000000072   
SWIFT: UNCRBA22

  

 

telefon

e-mail

Info Centar

080 081 051
+387 33 222 999

info@unicreditgroup.ba

Help Desk za elektronske usluge e-ba/m-ba

080 081 051
+387 33 567 460

eba.gradjani@unicreditgroup.ba

Izgubljena/Ukradena kartica*

080 081 051
+387 36 312 695

 

Mondial Assistence

080 081 051 
+431525036581

 

Zaposlenje

 

prijavazaposao@unicreditgroup.ba

Odnosi s javnošću

 

press@unicreditgroup.ba

Prekogranično poslovanje

+ 387 33 253 656

international.desk@unicreditgroup.ba

Finansiranje i savjetovanje

+ 387 33 491 773

investment.banking@unicreditgroup.ba

Leasing

Kontakt adrese i telefoni

leasing@unicreditgroup.ba

* Korisnik kartice obvezan je odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice od 0 do 24h u UniCredit Bank na telefon 080 081 051, za pozive iz inozemstva na telefon +387 36 312 695. Gubitak/krađu je moguće prijaviti i u najbližoj poslovnici UniCredit Bank.

 

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite i podršku.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo