NAŠ IDENTITET

Naše obećanje brenda je jednostavno: napraviti pozitivnu razliku u životima naših klijenata

Kroz našu poziciju brenda – bankarstvo stvarnog života (engl. Real Life Banking) – nastojimo pružiti konkretna rješenja na stvarne potrebe klijenata, čime naglašavamo misiju UniCredita kao vodeće europske komercijalne banke, koja stavlja klijenta u centar svojih interesa i aktivnosti.

Naše obećanje brenda je jednostavno: napraviti pozitivnu razliku u životima naših klijenata. To zovemo bankarstvo stvarnog života, jer je naš cilj da dosljedno obezbjeđujemo konkretne odgovore sa stvarnim koristima koje odgovaraju svakodnevnim potrebama naših klijenata na jednostavan i jasan način. 

Bankarstvo stvarnog života je obećanje koje utječe na trenutnu i potencijalnu percepciju klijenata. Svaka interakcija sa klijentima podrazumijeva ovo obećanje koje rezultira obezbjeđivanjem rješenja na jednostavan, učinkovitiji način kako bi se tako oblikovala njihova percepcija, a time i naša budućnost.

Postupanje u skladu sa našim pozicioniranjem će nam omogućiti da postignemo pozitivan učinak na klijente čime će se osigurati njihova lojalnost i čime ćemo i dalje ostati banka koju oni preferiraju.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo